P.S. is a millionaire living in Budapest. He inherited all of his money from his family and has not held a job in his life. He is active in the intellectual Jewish community in Hungary but is completely unreligious. He answered the questions in Hungarian which was then translated into English.


Do you consider yourself a reform, conservative, or orthodox Jew? What is your history with Judaism?

Reform, neolog, vagy ortodox zsidonak tartod magad? Mi a kapcsolatod a zsido vallassal?

Ez a kérdés még sose merült fel bennem. A különbözö zsidóságokat csak alapszinten tudom összehasonlitani. Ráadásul a neolog hit nem egyenértékü a konzervativ irányzattal, szerintem. A neologia magyar “találmány”, közelebb áll az ortodoxiához, mint a reformzsidó hit. Ha betartanám illetve követném a vallási szokásokat, akkor a reform és a konzervativ irányzat között helyezném el magam.

A zsidó vallással gyakorlatilag nincs kapcsolatom. Tisztelem.

The question has never occurred to me. I can only compare the different Jews on a basic level. In addition, neologism is not equivalent to the conservative trend, in my opinion. Neologism is a Hungarian "invention" closer to Orthodoxy than the Reform Jewish faith. If I were to observe or follow religious customs, I would place myself between the reform and conservative trends.

I have practically no connection with religious Judaism.

Why is Judaism important to you?

Miert fontos szamodra a zsido vallas?

Én szkeptikus ateistának vallom magam, nem hiszek a Kinemmondható Nevüben, sem. A zsidó vallás számomra egy történet.

I declare myself a skeptical atheist, I don't believe in the Unutterable Name, either. The Jewish religion is a story for me.

What makes the synagogue a valuable place other than a place to pray?

Milyen szerepet tolt be a zsinagoga az imadkozas helyszinen kivul?

A zsinagóga nekem egy épület.

The synagogue is just a building for me.

Are new movements of Judaism appearing in the synagogues or in the Jewish communities of Hungary?

Vannak uj vallasi aramlatok a magyar zsinagogakban vagy a zsido kozossegben?

Fogalmam sincs. Illetve Köves Slomó, aki a Statusquo Ante szellemiséget követve egyre népszerübb lett Magyarországon. Mind a hit, mint Slomó is. *smiling emoji*

I have no idea. But Slomó Köves, who, following the Status quo Ante spirit, became more and more popular in Hungary. Both faith and Slomó. *smiling emoji*

How has demonstrating Jewishness and celebrating Judaism changed since Communist rule?

Hogyan valtozott a zsidosag megnyilvanulasa es a zsido szertartasok unneplese a rendszervaltas ota?

Újra azt tudom mondani, hogy nem tudom. A rendszerváltás óta a vallás gyakorlásban is minden szabadabb lett, nyiltabb, az emberek jobban merik vállalni a vallásukat.

I can say again that I don't know. Since the regime change, everything has become freer and more open in the practice of religion, and people are more willing to accept their religion.

How has the Coronavirus pandemic affected your practice of Judaism?

Miben valtoztak a te vallasi szokasaid a Koronavirus hatasara?

Semmiben. Lásd a második kérdésedre tett válaszomat.

In nothing. See my answer to your second question.

Are you seeing signs that the Jewish population in Hungary is heading towards a more religious or more secular lifestyle?

Megitelesed szerint a magyar zsidosag inkabb vallasosabb vagy vilagibb eletstilus iranyaba  halad?

Sokaknak, mint én is, a rendszerváltás tudatositotta, hogy én zsidó vagyok. Sokaknak, nekem nem, ezt többet jelentett, és elkezdtek va zsidóságukkat, a történelemmel, a hittel foglalkozni. Létrejött több zsidó iskola, amikben túljelentkezés van. Az én véleményem szerint nagyon sokan vállalják a zsidóságukat, de inkább a seculáris irányt tartják.

For many, like me, the regime change made them aware that I am Jewish. For many, but not for me, it meant more, and they started to deal with their Jewishness, history, and faith. Several Jewish schools have been established that are oversubscribed. In my opinion, many people accept their Jewishness but prefer the secular direction.

Do Jewish families openly observe their holidays or is it more of a quiet practice? How are kids brought up to observe the holidays and other customs of Judaism?

A magyar zsido csaladok nyiltan unneplik a zsido unnepeket vagy inkabb csendben, csaladon belul?  A gyerekek milyen zsido unnepek es szertartasok megtartasaval nonek fel?

Azt hiszem, Közép-Europában a inkább a családon belüli ünneplésnek vannak meg a hagyományai.

I think that in Central Europe there are traditions of celebrating within the family.

To what extent do you see elements of antisemitism present in Hungary today? What signs of antisemitism are you seeing such as defamation of Jewish cemeteries, marches, attacks on the Jewish population?

Mennyire vannak jelen az antiszemitizmus elemei ma Magyarorszagon? Milyen megnyilvanulasait latod, peldaul a zsido temetok meggyalazasat, antiszemita felvonulasokat, vagy zsidok elleni utcai tamadasokat?

Ez a kérdés, mindenhol, végeláthatatlan válaszok forrása. Az antiszemitizmus az ősi, világon mindenütt volt, van és lesz. Természetesen Magyarországon a magyar néplélek ezt csak felerösiti, az mondanám, bár lehet, hogy túl erős a kifejezés, hogy hagyományai vannak. Annak ellenére, hogy nem voltak olyan pogromok a történelem során mint a cári Oroszországban, de elég volt egy kis szikra, és elszabadult a pokol. Mint ahogy ez Europában mindenütt elöfordult: a régi Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, és nem is a Hitleri Németországról beszélek.

Ma Magyarországon van antiszemitizmus, a "jó magyar ember" gyülöli a zsidókat! A politika szintjén ez nem jelenik meg, annyira okosak a politikusok, de vannak pártok, amelyek nyiltan antiszemiták, vannak antiszemita homepage-k, újságok. Az Orbán kormány nem lép fel velük elég határozottan szemben, mert mindig is a hatalom megszerzése, megtartása a cél, és jó nekik hogy van a farzsebükben egy irányzat, amit – lehetöség szerint – tudnak ki és felhasználni.

Ezek a büntények amiket felsorolsz, nem jelentősek, szerencsére. A nyilas-náci felvonulásokon magát a nyilasokat, nácikat éltetik, mostanáig nem támadtak meg ilyen alkalmakkor zsidó templomokat, temetöket. De ez, hogy ez lehetséges Magyarországon, csak azt erősiti a “jó magyar emberekben”, hogy az antiszemitizmus nem bünös dolog, söt….

This question, everywhere, is a source of endless answers. Anti-Semitism was, is, and will be everywhere in the ancient world. Of course, in Hungary, the spirit of the Hungarian people only reinforces this, I would say, although perhaps the expression is too strong, that it has traditions. Despite the fact that there were no pogroms in history like those in Tsarist Russia, a little spark was enough and all hell broke loose. As it happened everywhere in Europe: in old Spain, France, Germany, and I'm not even talking about Hitler's Germany.

There is anti-Semitism in Hungary today, the "good Hungarian man" hates the Jews! This does not appear at the level of politics, politicians are too smart, but there are parties that are openly anti-Semitic, there are anti-Semitic homepages, newspapers. The Orbán government does not act decisively enough against them, because the goal is always to gain and keep power, and it is good for them to have a trend in their pocket that they can exploit and use if possible.

These penalties you list are not significant, fortunately. In the Arrow-Nazi parades, the Arrow-Nazis and Nazis themselves are brought to life, until now Jewish churches and cemeteries have not been attacked on such occasions. But the fact that this is possible in Hungary only reinforces the belief among "good Hungarian people" that anti-Semitism is not a crime, in fact…

Has the situation changed considerably in the last few years?

Valtozott jelentosen a helyzet az elmult nehany evben?

Az utóbbi 12 évben nem nagyon. Az azt megelöző kormány nagyobb súlyt fektetett ezeknek a dolgoknak az elfojtására. Megszüntetni nem lehet, csak jobban tiltani, vagy kevésbe….

Not much in the last 12 years. The government that prevented it put more emphasis on suppressing these things. You can't eliminate it, you can only ban it more, or to a lesser extent….

To what extent do you think the government promotes or turns a blind eye to antisemitism?

Szerinted a magyar kormany milyen mertekben erositi az antiszemita erzelmeket, illetve huny felettuk szemet?

Lásd fentebb. Nem erösiti, de avval, hogy nem lép fel határozott ellene, nem gátolja az erösitést. Ha valami nagyon nagy sajtó visszhangot kap, akkor tessék-lássék módon ellene tesz. De ez csak a Nyugatnak szól, illetve a kedélyek (zsidó és liberális) megnyugtatására.

See above. It does not strengthen it, but as long as it does not act decisively against it, it does not prevent the strengthening. If something gets a very big press response, it will act against it in a see-and-see way. But this is only for the West and to appease (Jewish and liberal) sentiments.

What do you think about the Hungarian government’s position on Hungary’s role in the Holocaust?

Mit gondolsz a magyar kormany allasfoglalasarol Magyarorszag Holocaustban valo reszvetelerol?

Teljes mértékben elutasitom. A magyar kormány – nem csak ez, semelyik – soha nem ismerte el, hogy a “jó magyar emberek” mennyi bünt követtek el a zsidó lakossággal szemben. Magyarországon már az 1920 évben bevezették a Numerus Clausus-t. Ami nem csak a zsidókra vonatkozott, de lényegét és célját tekintve mégis csak a zsidóság egyetemi felvételét akadályozta.

I completely reject it. The Hungarian government – not only this one, none of them – has never acknowledged how many crimes the "good Hungarian people" committed against the Jewish population. In Hungary, the Numerus Clausus was already introduced in 1920. It only applied to Jews, but in terms of its essence and purpose, it only hindered the admission of Jews to universities.

How would you compare the treatment of Jews now or the direction it seems to be headed in to the Nazi or Communist eras in Hungary?

Hogyan tudnad osszehasonlitani a mai magyar tarsadalom zsidokhoz valo viszonyulasat es annak velheto iranyat a fasizmus illetve a kommunizmus idoszakaval?

A magyarságban szunnyadó antiszemitizmus bármikor kitörhet, ha elengedö támogatást kap. A Második Világháboru elött és alatt kapott és kommunizmus (szocializmus) alatt nem. A világ rossz irányban halad, és ha a Nyugat lemond rólunk, Isten irgalmazzon nekünk!

The dormant anti-Semitism in Hungarians can erupt at any time if it receives sufficient support. It was received before and during the Second World War and not during communism (socialism). The world is going in the wrong direction, and if the West abandons us, God have mercy on us!

Related Posts

Leave a Reply